"Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego" spotkanie informacyjne programu Erasmus+

18.01

18 stycznia 2019
piątek, godz. 9:00

To wydarzenie już się odbyło.