100 x PROPAGANDA

MłodzieżDorośli i seniorzy

Przy pomocy słów wygrywa się wojnę i sprzedaje mydło, skłania się ludzi do czynu albo powstrzymuje się ich od działania. Jedynie koszty ograniczają dostawę opinii publicznej na dowolne miejsce i na dowolny temat, głosił specjalista od reklamy w latach dwudziestych poprzedniego wieku.

Referenci w swych wystąpieniach przedstawią zagadnienia związane z propagandą w projektowaniu graficznym, w wypowiedziach obecnego premiera, w dawnych folderach turystycznych czy na tak niewielkich drukach jak znaczki kwestarskie. Sympozjum wzbogacone jest finisażem wystawy pod tym samym tytułem.

Rada programowa sympozjum:

prof. dr hab. Grażyna Borkowska
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
prof. ASP dr hab. Sławomir Witkowski
dr hab. Grzegorz Protasiuk

Komitet organizacyjny sympozjum:

dr Anna Walczak
Aneta Kwiatkowska
Emilia Wernicka
Wanda Pentlicka

Patronat honorowy:

Rektor ASP w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński

PROGRAM

9.00–9.30 Rejestracja uczestników

9.30–10.00 Otwarcie konferencji

10.00–10.20 Dr hab. Grzegorz Protasiuk (ASP Gdańsk): Propaganda

10.20–10.40 Dr Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet Łódzki) Make Poland Great (Again), czyli wielkoformatowe murale patriotyczne

10.40–11.00 Dr Edyta Majewska-Rosińska/Dr hab. Jacek Staniszewski (ASP Gdańsk): Rola emocji w projektowaniu graficznym

11.00–11.20 Małgorzata Dorna (Wendrychowska): Obecność cenzury prewencyjnej w kulturze PRL-u jako źródło  inspiracji i poszukiwań oryginalnych form wypowiedzi artystycznej. Domniemane i faktyczne zakazy oraz próby ich pokonywania – bunt i prowokacja w polskim malarstwie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku

11.20–11.30 Podsumowanie i dyskusja

11.30–11.50 Przerwa kawowa

11.50–12.10 Prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk (Uniwersytet Gdański): „Dla nas nie ma Polski 'A' Polski 'B' i 'C'. Dla nas jest Polska 'od A do Z'". Kilka uwag o języku propagandy premiera Mateusza Morawieckiego.
12.10–12.30 Anna Derda (Olsztyn) Propaganda niemiecka okresu plebiscytu na Warmii i Mazurach (1920 r.) w świetle materiałów zawartych w dzienniku „Allensteiner Volksblatt"

12.30–12.50 Łukasz Grochowski (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"): Czego możemy się dowiedzieć z teleksów o kampanii propagandowej prowadzonej przeciwko NSZZ „Solidarność" w środkach masowego przekazu. Wybór materiałów archiwalnych dotyczących propagandy w zasobie Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność"

12.50–13.10 Matylda Filas (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego): Na pomoc braciom

13.10–13.20 Podsumowanie i dyskusja

13.20–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–15.20 Dr Paweł Szulc (OBBH IPN Szczecin):  Propaganda turyzmu. Popularyzacja turystyki w II Rzeczpospolitej

15.20–15.40 Dr Izabela Olszewska (Uniwersytet Gdański): Język propagandy na przykładzie folderów turystycznych z okresu Wolnego Miasta Gdańska

15.40–16.00 Damian Binkowski (Gdańsk): Propagandowy potencjał mediów gorących

16.00–16.20 Joanna Baum (Uniwersytet Gdański): Propaganda antystalinowska na Zachodzie w okresie rządów Józefa Wissarionowicza

16.20–16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

16.30–17.30 Finisaż wystawy 100XPROPAGANDA

 

Patronat honorowy:

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Rektor ASP w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

23.11

23 listopada 2018
piątek, godz. 10:00

To wydarzenie już się odbyło.