Artystyczna Szkoła Jesienna 2019:
Grafikam. Edycja 2019

Prowadzący(a): mgr Piotr Paluch

MłodzieżDorośli i seniorzy

Warsztaty kreacji literniczej Grafikam po raz pierwszy odbyły się w roku akademickim 2012/2013, inicjując tym samym obecność młodzieży w wieku szkolnym w przestrzeni naszej Uczelni.

Idea ta spotkała się nie tylko z aprobatą społeczności akademickiej, ale przede wszystkim z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy od tamtego czasu licznie odwiedzają ASP w Gdańsku.

Dzisiaj zespół Grafikam kontynuuje swoją aktywność równolegle do poszerzonej oferty Warsztatów Sztuki i Designu.

Głównym celem zajęć jest zwiększenie wrażliwości plastycznej i estetycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez zwrócenie uwagi na detal, dialog, współpracę zespołową oraz podejmowanie kreatywnych decyzji przy pomocy własnych rąk oraz naszego podstawowego narzędzia dydaktycznego – znaku literniczego.

Warsztaty Grafikam umożliwią aktywne poznanie fragmentu działalności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, uczelni wyższej z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją, która być może będzie w przyszłości kształcić dzisiejszych uczestników warsztatów literniczych w wielu dziedzinach.

Warsztaty Grafikam to także idea angażowania wyróżniających się studentów w proces dydaktyczny, umożliwiając tym samym wzięcie Ich udziału we „wstępie do dydaktyki”, którą być może, w przyszłości będą rozwijać.


Idea warsztatów, opieka merytoryczna i artystyczna:
dr hab. Adam Kamiński

Do tej pory warsztaty współprowadzili: 
Julia Parchimowicz, Weronika Lipniewska, Katarzyna Rzepka, Piotr Paluch, Mikołaj Sałek, Agata Bujko, Izabela Szejbelis, Aleksandra Romaniak, Dominika Padoł, Agnieszka Jewasińska, Berenika Godlewska, Renata Maj, Jakub Skrzypkowski, Stefan Stefaniszyn, Jan Rosiek

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz: