Artystyczna Szkoła Jesienna 2019:
Serigrafia

Prowadzący(a): mgr Jakub Zając

Zajęcia służące nauce metod technicznych wynikających z warsztatu serigrafii umożliwiających właściwą realizację zagadnień artystycznych.
Podstawowe realizowane treści: rozwój świadomości plastycznej i precyzowanie swoich wypowiedzi artystycznych na coraz wyższym poziomie poprzez odpowiedni dobór realizowanych projektów wraz z ich technologicznymi uwarunkowaniami.