Artystyczna Szkoła Letnia 2019:
Grafika Warsztatowa

Prowadzący(a): Barbara Leszczyńska

MłodzieżDorośli i seniorzy

Bezpłatne warsztaty graficzne skierowane do młodzieży oraz osób dorosłych, amatorów oraz twórców, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tradycyjnej grafice atystycznej. Celem spotkań jest zaprezentowanie szerokiej gamy możliwości technik graficznych oraz wykorzystanie ich w kreacji artystycznej.

Zadania będą realizowane poprzez różnorodne tematy. Każde zadanie łączy się z wykonaniem szkicu koncepcji oraz doboru odpowiedniej techniki.

Warsztaty mają charakter otwarty, zatem można uczestniczyć w pojedynczych zajęciach lub całym cyklu.

Czas trwania zajęć: 4 godziny zegarowe

Należy wziąć: przybory do rysowania (kartka, pisaki, ołówki) oraz papier A4 do odbitek (brystol)

Techniki, które będą wykorzystane podczas warsztatów to:

  • linoryt
  • ręczny offset
  • sucha igła
  • monotypia
  • kolografia