Artystyczna Szkoła Letnia 2019:
Kompozycja Malarska

Prowadzący(a): mgr Zuzanna Dolega

MłodzieżDorośli i seniorzy

Kompozycja: malarski kolaż

Warsztaty skierowane są do wszystkich chętnych, którzy pragną zgłębić tajniki kompozycji malarskiej. Wspólnie zbadamy, jak można wykorzystać metodę kolażu do budowania własnej wypowiedzi twórczej, także w duchu "zero waste". Nic się nie zmarnuje.

Podczas zajęć poznamy sposoby łączenia technik malarskich, kolażowych i postaramy się stworzyć rodzaj osobistego języka artystycznego. Dowiemy się, jak uleczyć nieudaną pracę. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie materiałów plastycznych – farb, papierów, nożyczek, gazet, a także (jeśli dysponują) jednej – według nich – niezbyt udanej pracy malarskiej/rysunkowej/graficznej, na której możemy dalej pracować.

Czas trwania zajęć: 4 godziny zegarowe
Grupa wiekowa: 16+ (dorośli)