Artystyczna Szkoła Letnia 2019:
Podstawy Filmu i Video

Prowadzący(a): dr Filip Ignatowicz

MłodzieżDorośli i seniorzy

Cykl warsztatów poświęcony szeroko rozumianej sztuce wideo w zakresie od podstaw filmowych do nagrań bardziej użytkowych – dedykowanych serwisowi YouTube lub social media.

Ze względu na rotację zapisanych na warsztaty osób content poszczególnych spotkań może się powtarzać. Szczegóły konkretnego warsztatu zawsze pojawią się w opisie danego dnia. (7, 14 i 21 VIII warsztat "operatorsko-montażowy", 28 VIII i 4 XIX warsztat "reżyserski").

Tematem spotkania 28.08 i 04.09 będą podstawy tworzenia sceny. Przede wszystkim z punktu widzenia reżyserskiego i koncepcyjnego. Na początku warsztatów wyjaśnimy sobie elementarne założenia tego czym jest scena. Później zanalizujemy wspólnie tekst, przeprowadzimy próbę "stolikową", a na końcu dojdziemy do prostych aspektów prowadzenia aktora i wskazówek reżyserskich tak by powstała jedna scena.

Podstawy języka filmowego, o których uczyliśmy się na warsztatach w dni 7, 14 i 21 VIII będą tu jak najbardziej przydatne, ale nie są wymagane.