Artystyczna szkoła letnia:
Warsztaty graficzne

Prowadzący(a): mgr Jola Gmur

MłodzieżDorośli i seniorzy

Bezpłatne warsztaty graficzne skierowane do młodzieży oraz osób dorosłych, amatorów oraz twórców, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tradycyjnej grafice atystycznej. Celem spotkań jest zaprezentowanie szerokiej gamy możliwości technik graficznych oraz wykorzystanie ich w kreacji artystycznej.

Zadania będą realizowane poprzez różnorodne tematy. Każde zadanie łączy się z wykonaniem szkicu koncepcji oraz doboru odpowiedniej techniki.

Warsztaty mają charakter otwarty, zatem można uczestniczyć w pojedynczych zajęciach lub całym cyklu.

Czas trwania zajęć: 4 godziny zegarowe

Należy wziąć: przybory do rysowania (kartka, pisaki, ołówki) oraz papier A4 do odbitek (brystol)

Techniki, które będą wykorzystane podczas warsztatów to:

  • linoryt
  • ręczny offset
  • sucha igła
  • monotypia
  • kolografia

Jola Gmur zajmuje się litografią oraz malarstwem.

Opieka merytoryczna zajęć: dr Łukasz Butowski

18.07

18 lipca 2018
środa, godz. 10:00

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz: