Dokumentowanie sztuki performance/performans. W ramach cyklu Teoriopraktyka sztuki performance

MłodzieżDorośli i seniorzy

Tomasz Plata – teatrolog, reżyser, kurator, krytyk teatralny i dziennikarz, dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza. Współpracował z takimi czasopismami kulturalnymi jak City Magazine, Newsweek, Magazyn Dziennika, Wprost, Krytykaa Polityczna, Art&Business (redaktor naczelny). Autor książek My, mieszczanie (2015), Re// mix (wspólnie z Dorotą Sajewską, 2014) Być i nie być. Kategoria obecności w teatrze i performansie ostatniego półwiecza (2009), Komuna Otwock. Przewodnik Krytyki Politycznej (wspólnie z Agnieszką Berlińską, 2009), Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990-2005 (2005) (także wydanie niemieckie), Akademia Ruchu (2003), Andy Warhol w drodze do teatru (2001). Współtwórca galerii BWA Warszawa oraz teatru Komuna/Warszawa z którą zrealizował projekt Re//mix (2013-2016) poświęcony archeologii sztuk performatywnych.

Inne tańce (2018) – to projekt poświęcony dokumentowaniu i wystawianiu (w postaci instalacji) dzieł performatywnych, zrealizowany w CSW Zamek Ujazdowski. Kuratorem projektu była Agnieszka Sosnowska a funkcja Tomasza Platy została opisana jako dramaturga. Można więc powiedzieć, iż był odpowiedzialny za przekaz, komunikację z widzem, a mówiąc inaczej – skuteczność performatywną wystawy. Wykład przedstawiony w ASP w Gdańsku ma pokazać sposoby dokumentowania sztuki akcji (na podstawie przykładów z wystawy Inne tańce, ale także innych projektów i doświadczeń Tomasza Platy). Dokumentacja jest tu rozumiana jako zjawisko samodzielne artystycznie, a nie coś wtórnego wobec oryginału. Performance, jako sztuka z natury efemeryczna, domaga się ustalenia form utrwalania przekazu znaczeń, zapewnienia udziału takich dzieł w dyskursach kultury. Na takie pytania muszą odpowiadać współcześni twórcy dzieł sztuki performance i spektakli wszelkiego typu funkcjo nujących pod pojęciem performansu, którego znaczenie jest niezwykle szerokie. Pytanie towarzyszące tym rozważaniom dotyczy więc definiowania zakresu performansu oraz jego relacji z performance art. Nie należy jednak spodziewać się wiążących odpowiedzi, podania ustalonych definicji. Natomiast są to kwestie niezwykle żywotne dla współczesnych twórców. Funkcjonowanie akcji w przestrzeniach wystawienniczych, czy będzie to galeria, czy przestrzeń publiczna, czy scena, to zadanie praktyczne do rozwiązania dla każdego artysty. Spotkanie z Tomaszem Platą stwarza unikalna możliwość zdobycia wiedzy i budowy własnego poglądu na performatywny charakter współczesnej sztuki.

17.10

17 października 2018
środa, godz. 16:00

To wydarzenie już się odbyło.