„Sypialnia Przyszłości” – finał konkursu

MłodzieżDorośli i seniorzy

Finałowe prezentacje prac konkursowych „Sypialnia Przyszłości”

Podczas finału zespoły będą osobiście prezentować swoje projekty przed Jury, w którego składzie znajdą się m.in. przedstawiciele IKEA. Poza przyznaniem nagród odbędą się także kwalifikacje projektów do prototypowania/makietowania na potrzeby IKEA. Zakwalifikowane prace będą miały szansę pojawić się na specjalnie zorganizowanej wystawie oraz będą stanowić część wkładu merytorycznego oraz analizy forecastingowej do opracowanego przez infuture raportu „Sypialnie przyszłości”.

Projekt pod patronatem IKEA.
Współorganizatorem konkursu jest infuture hatalska foresight institute.


Wykłady i konkurs:
www.patioasp.pl/przyszlosc-sypialni-wyklad-i-konkurs,116

16.04

16 kwietnia 2018
poniedziałek, godz. 10:00

To wydarzenie już się odbyło.