Gdańskie Forum Edukacyjne

UWAGA! Udział w forum tylko dla zaproszonych gości.

Gdańskie Forum Edukacyjne to projekt, którego celem jest refleksja nad aktualną sytuacją w oświacie. Formą i tematyką będzie nawiązywał do obrad Okrągłego Stołu. W 30. rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, pragniemy zgromadzić ekspertów przy wspólnym stole i w atmosferze szacunku oraz partnerstwa wypracować pomysły na realnie dobre zmiany w edukacji. Po ostatnim doświadczeniu największego od lat strajku nauczycieli wspieranego przez dużą część polskiego społeczeństwa, chcemy zaprosić do wspólnych obrad nad kondycją oświaty i kierunkami zmian, wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz specjalistów. Każdy członek społeczności szkolnej jest w naszej opinii ważny i każdego głos chcemy usłyszeć.


Zapraszamy do uczestnictwa w dwóch spotkaniach. Podczas pierwszego z nich, które będzie miało miejsce 21. czerwca w godz. 14.00-17.00, odbędzie się dyskusja mająca na celu redefinicję szkoły oraz zastanowienie się nad tym jaki powinien być cel edukacji w dzisiejszych czasach. Drugie spotkanie pod koniec sierpnia będzie miało na celu wypracowanie Gdańskiego Planu Edukacyjnego na rok 2019/2020 z kierunkami rozwoju i wsparcia oraz ewaluacji podejmowanych działań, który zostanie przygotowany przed początkiem najbliższego roku szkolnego.

Organizatorami Gdańskiego Forum Edukacyjnego są: stowarzyszenie Educational Cha(ll)enge, Kreatywna Pedagogika oraz Miasto Gdańsk.

 

21.06

21 czerwca 2019
piątek, godz. 13:00

To wydarzenie już się odbyło.