Gdańskie Forum Edukacyjne

Gdańskie Forum Edukacyjne to projekt, którego celem jest refleksja nad aktualną sytuacją w oświacie.

Przy jednym stole gromadzimy ekspertów, aby w atmosferze szacunku oraz partnerstwa wypracować pomysły na realnie dobre zmiany w edukacji. Po ostatnim doświadczeniu największego od lat strajku nauczycieli wspieranego przez dużą część polskiego społeczeństwa, zaprosiliśmy do wspólnych obrad nad kondycją oświaty i kierunkami zmian, wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz specjalistów. Każdy członek społeczności szkolnej jest w naszej opinii ważny i każdego głos chcemy usłyszeć.

Gdańskie Forum Edukacyjne wypracowało priorytety na rok 2019/2020 wraz z kierunkami rozwoju i wsparcia oraz propozycją ewaluacji podejmowanych działań.

10.01

10 stycznia 2020
piątek, godz. 15:00

To wydarzenie już się odbyło.