Gonio Pavilon Project / Georgia

MłodzieżDorośli i seniorzy

„GONIO PAVILON PROJECT / GEORGIA”
Międzynarodowy konkurs dla polskich i gruzińskich studentów JOINT STUDIO & WORKSHOP

Od października w naszej Uczelni w ramach Pracowni Przestrzeni Publicznej prowadzonej przez dr hab. Jana Sikorę, z udziałem dr Marka Barańskiego, oraz na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej prowadzonej przez prof. Antoniego Taraszkiewicza, prof. Wojciecha Targowskiego oraz dr Justynę Borucką odbędzie się międzynarodowy konkurs. Przedmiotem wspólnych i interdyscyplinarnych zajęć prowadzonych równolegle na Politechnice Gdańskiej oraz w Akademii Sztuk Pięknych będzie projekt związany z wykopaliskami w Gonio w Gruzji. Z wynikami badać będzie można zapoznać się podczas publicznych prezentacji w PATIO oraz podczas wystawy mającej miejsce na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej w styczniu 2019 roku. Inicjatorem współpracy jest Pani Poseł na sejm RP Magdalena Błeńska. Instytucją organizacyjną konkursu jest polsko-gruziński interdyscyplinarny ośrodek badań Stefana Krukowskiego w Kutaisi.


Osoby prowadzące:

POLITECHNIKA GDAŃSKA – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY:
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ANTONI TARASZKIEWICZ
DR INŻ. ARCH. WOJCIECH TARGOWSKI PROF PG
DR INŻ. ARCH. JUSTYNA BORUCKA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA:
DR HAB. JAN SIKORA
DR INŻ. ARCH. MAREK BARAŃSKI

ORAZ GOŚCINNIE:
PROF. RADOSŁAW KARASIEWICZ-SZYCZPIORSKI – KIRC
PROF. SHOTA MAMULADZE – KIRC

Czytaj więcej

20.12

20 grudnia 2018
czwartek, godz. 14:00

Wstęp wolny!

Wydarzenie ma charakter otwarty (również dla osób spoza ASP w Gdańsku).