"Kobiecy slam" na 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce

Prowadzący(a): Marina Dombrowska

MłodzieżDorośli i seniorzy

"Kobiecy slam" to wydarzenie zorganizowane przez Koło Feministyczne "FAK" w partnerstwie ze "Slam bez kasy" wpisujące się w 100 lecie uzyskania praw wyborczych kobiet. Jest okazją do zrzeszenia i oddania głosu kobietom z różnych środowisk, z różnymi doświadczeniami, w formule slamu poetyckiego, czyli bitwy. Jest okazją do ujawnienia się w wierszu/tekscie performerskim tematów, o których kobiety nie mogą milczeć gdyż są one ich perspektywą, rzeczywistością i głosem, który musi być wypowiedziany.

Slam poetycki to forma bitwy poetyckiej.
Bitwa odbywa się w systemie pucharowym w trzech etapach.
Każda występująca slamerka dysponuje w każdej rundzie trzema minutami, w czasie których może zaprezentować swój autorski tekst (lub kilka tekstów, musi jednak zmieścić się w czasie trzech minut). Na slamie nie ma jury. To publiczność poddaje ocenie występ i za pomocą kart do głosowania (dwie karty w
dwóch różnych kolorach) wyłania zwyciężczynię.
Bitwa odbywa się w parach (może odbywać się także w grupach czteroosobowych, w zależności od ilości uczestniczek) i po zakończeniu prezentacji obydwu występujących, publiczność za pomocą kart do głosowania (kolor przypisywany jest do poszczególnej występującej) oddaje swój głos na wybraną performerkę poprzez podniesienie karty do góry (słynne hasło "oceny nad głowę").
Występująca, która otrzyma największą liczbę głosów w danej potyczce przechodzi do kolejnej rundy. System
pucharowy doprowadza do finału i ostatecznie wyłania zwyciężczynię.

Zasady slamu poetyckiego:
1. Na slam poetycki można zapisać się bezpośrednio przed samym wydarzeniem, wpisując na listę uczestników swoje imię/nazwisko/pseudonim.
2. Występujące mogą czytać/prezentować jedynie teksty/wiersze swojego autorstwa.
3. Występujące nie mogą używać rekwizytów. A swoje teksty/wiersze mogą odczytywać z nośników tj. tablety, telefony, notesy, kartki, z głowy(bardzo ważny nośnik).
4. Publiczność przed rozpoczęciem slamu poetyckiego otrzymuje karty do głosowania w dwóch kolorach.
5. Publiczność głosuje na wybraną slamerkę poprzez podniesienie karty do głosowania nad głowę. Można oddać głos tylko na jedną slamerkę w danej bitwie.
6. Slamerki nie mogą głosować.
7. Prowadząca dba o to, by na plakacie w widocznym dla wszystkich miejscu napisać listę uczestniczek.
8. Prowadząca (lub osoba do tego wyznaczona) dba o to, by zapisywać na plakacie (umieszczonym w widocznym miejscu) imiona/nazwiska/pseudonimy osób, które w danej turze "pojedynkują się" ze sobą, a także wpisywać wyniki tej bitwy.


Slam poetycki jest coraz bardziej popularną formą poetyckiej rywalizacji. W większości miast Polski odbywają się regularnie slamy poetyckie, w których bierze coraz większa liczba uczestników (zarówno jako występujący jak i publiczność).
W Gdańsku od 2015 roku Justyna Aksinowicz i Marina Dombrowska organizują oddolnie slam poetycki "slam bez kasy". Jest to formuła nastawiona na biesiadę, słuchanie i prezentowanie wierszy/tekstów. Organizatorki świadomie rezygnują z nagród pieniężnych (które ich zdaniem nie sprzyjają formie biesiady międzyludzkiej) na rzecz przygotowywanych własnoręcznie nagród o charakterze dadaistycznym i surrealistycznym.
W Gdyni slam poetycki regularnie organizuje Wojciech Boros (poeta, animator kultury).
Sławomir Płatek (poeta, animator kultury) w ramach festiwalu " Fala poprzeczna" także uwzględnił slam poetycki w programie, aż czterokrotnie.

Prowadząca slam – Marina Dombrowska

29.11

29 listopada 2018
czwartek, godz. 17:30

To wydarzenie już się odbyło.