Kultura wygląda dobrze – Study in Pomorskie

Dorośli i seniorzy

Spójna identyfikacja wizualna programu Study in Pomorskie

„Study in Pomorskie” to porozumienie na rzecz wspierania działań służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich, poprawie ich konkurencyjności oraz wzmocnieniu konkurencyjności regionu zostało podpisane przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz osiem pomorskich uczelni.

27.04

27 kwietnia 2018
piątek, godz. 10:00

To wydarzenie już się odbyło.