„Light as a Creative Tool” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prowadzący(a): Robert Sochacki (Wydział Malarstwa)

MłodzieżDorośli i seniorzyWydarzenia specjalne

Konferencja Naukowa i Warsztaty w Przestrzeni Publicznej dla studentów 8-12 maja 2018

International Scientific Conference with workshop in Public Space for students May 8th-12ve 2018

ASP Gdańsk, Wydział Malarstwa / tereny Stoczni Gdańskiej – Młode Miasto – Plenum | Academy of Fine Arts in Gdansk, Faculty of Paintings / Gdansk Shipyard – Young City Gdansk – Plenum

organizator: ASP w Gdańsku / współorganizator: Wydział Malarstwa / head: dr Robert Sochacki | organizer: Academy of Fine Arts in Gdansk / co-organizer: Faculty of Paintings / head: dr Robert Sochacki


Światło, jako materiał czy też właśnie narzędzie, powinno służyć jako neutralny punkt wyjściowy dla nowej świadomości otoczenia. Tak to zjawisko fizyczne w 1957 opisywali H.Mack i O.Piene w swojej grupie „Zero”. Światło oferuje nieskończony – a zarazem nieinwazyjny – potencjał, który w sposób ciągły może zmieniać wygląd i atmosferę przestrzeni, w której zostanie użyte. Jeżeli cofniemy się jeszcze głębiej w historię świata i ludzkości, zauważymy, że światło od zarania dziejów pośredniczy między światem fizycznym a jego percepcją, od biblijnego „niech stanie się światło” aż po dzisiejszych współczesnych artystów zajmujących się refleksyjną stroną światła, ta właśnie materia jest wciąż w sztuce wizualnej obecna. Obecność ta jest zarazem transformatywna, ulotna jak i niepodważalnie stała w naszym otoczeniu. W działaniach artystycznych różnorodność jego zastosowania jest właściwie nieograniczona, a w połączeniu z technologiami cyfrowymi potencjał światła jest znacząco zintensyfikowany. Dziś możemy nazwać światło nie tylko formą wyrazu w sztuce malarskiej (i nie tylko), ale właśnie narzędziem kreatywnym obecnym w nurcie kulturowym zwanym „light art”. Jego rola i znaczenie w przestrzeni dzieła są niepodważalne i otwarte na ciągłą eksplorację.

Light (as material) should serve as a neutral and starting point for a new awareness of the environment. That is how H. Mack and O.Piene described this physical phenomenon in their artistic group „Zero” in 1957. Light offers infinite and yet noninvasive potential to continuously alter the ambiance and appearance of the space it is used in. If we go deeper into the world’s and humanity history, we will discover that light is interfering between physical world and its perception from the verge of known existence; from the biblical „let there be light” up to contemporary artists working with reflective nature of light, this medium is still present in visual arts. This presence is both futile and transformative as well as undoubtedly constant in our environment. The diversity of use of light is rather unlimited and while combined with digital technologies its potential is intensified. Today light can be considered not only as a form of visual expression but also as a creative tool emerging from a cultural phenomenon known as light art. Its meaning and role in an artwork are non disputable and open to constant exploration.

Czytaj więcej

8.05

8 maja 2018
wtorek, godz. 10:00

To wydarzenie już się odbyło.