Małe ASP – malarstwo

Prowadzący(a): dr Anna Reinert, dr Jakub Pieleszek

Dzieci

Kulturalne Warsztaty Sztuki i Dizajnu
Małe ASP – malarstwo

Czym dokładnie zajmujemy się w Małej ASP?

Będziemy malować, rysować, rzeźbić w glinie, tworzyć kolaże i mozaiki, zaprojektujemy scenografie teatralne, a wszystko to w nawiązaniu do bardziej i mniej znanych dzieł sztuki współczesnej. Zapraszamy też naszych Małych Studentów na bardzo szczególne wykłady o sztuce. W prosty sposób opowiemy dzieciom o kierunkach rozwoju sztuki i zachodzących w niej procesach. Ośmielimy do rozmowy o sztuce, zadawania pytań i szukania różnych interpretacji dzieł sztuki.

Na zajęcia zapraszamy całe klasy wraz z nauczycielami i opiekunami.

Zadania i stopień ich trudności oraz forma przekazywania wiedzy będą dostosowane do grupy wiekowej.

Zajęcia warsztatowe będą trwały ok. dwóch godzin, a wykłady ok. 45 minut. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma Indeks Małego ASP.

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz:

  • 20.02.2018, 11:00
  • 20.03.2018, 11:00
  • 29.05.2018, 11:00
  • 23.10.2018, 11:00
  • 27.11.2018, 11:00