Niemy logos obrazu / wykład Dariusza Czaji

Niemy logos obrazu

Mimo wielu wysiłków historyków sztuki i filozofów sztuki zgłębiających enigmę widzialności, dla wrażliwego oka obraz wciąż pozostaje ontologiczną zagadką. I poznawczym wyzwaniem. Ciemna jest ontologia obrazu. I wielce problematyczna. Obraz jest niemy, nie mówi do nas. Wbrew rozpowszechnionym i dobrze obecnym w klasycznej historii sztuki metaforom, obraz nie jest – jednak, mimo wszystko – swego rodzaju „tekstem". Nie jest więc obiektem do „czytania", choć podejrzana elokwencja ekfraz (za którymi stoją czasem wybitne pióra) zdaje się świadczyć o czymś innym. Jaka zatem jest relacja obrazu i słowa? Jak zmieścić obraz w słowie i co by to miało bliżej znaczyć? Czy można w jakiś sposób „przebić" się do wnętrza obrazu, czy wobec jego idiomatyczności skazani jesteśmy raczej na nieuchronne i poznawczo ułomne milczenie?

prof. dr hab. Dariusz Czaja (UJ)

Antropolog kultury, redaktor kwartalnika "Konteksty", eseista, recenzent muzyczny. Prof. dr hab., wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.
Ostatnio opublikował:
Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, 2004
Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, 2006
Lekcje ciemności, 2009 – nagroda Fundacji TVP Kultura ("Gwarancja Kultury")
Gdzieś dalej, gdzie indziej, 2010 – nagroda "Warszawska Premiera Literacka"; 2011, nominacja do nagrody "Nike"
Antropołogija jak duchowna wprawa, Lwów 2012
Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, 2013
Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria (red.), 2013
Kwintesencje. Pasaże barokowe (2014)
Negde dalje, negde drugde, Beograd 2016.14.03

14 marca 2019
czwartek, godz. 18:00

To wydarzenie już się odbyło.