Obowiązkowe prezentacje doktorantów II roku

Na koniec II roku studiów doktoranci przedstawiają w formie autorskiej prezentacji swój dorobek artystyczno-projektowy oraz prezentują postępy w pracy artystyczno-projektowej lub wyniki swoich badań dotyczące rozwiązywanego zagadnienia artystycznego lub projektowego.
II roku studiów doktoranckich ma formę otwartej prezentacji, w której udział biorą Dziekani, opiekunowie/promotorzy, wszyscy doktoranci, studenci oraz osoby zainteresowani dorobkiem doktorantów.

Każdy z doktorantów ma do dyspozycji 20 minut na swoją prezentację. Pozostały czas jest przeznaczony na dyskusję i pytania.

7.05

7 maja 2019
wtorek, godz. 9:00

To wydarzenie już się odbyło.