"Oskar Schlemmer i Bauhaus" / wykład prof. dr hab. Małgorzaty Leyko

Prowadzący(a): prof. Krzysztof Gliszczyński

Wykład "Oskar Schlemmer i Bauhaus" poświęcony będzie przedstawieniu organizacji i programu nauczania najważniejszej niemieckiej szkoły rzemiosł artystycznych, działającej w latach 1919-1933 oraz skupionego wokół niej środowiska artystycznego.

Na tym tle omówiona zostanie twórczość Oskara Schlemmera (1888-1943) – malarza, scenografa, choreografa – oraz jego koncepcja sztuki scenicznej i poszukiwania teatralne prowadzone w ramach zajęć ze studentami. Szczególna uwaga będzie zwrócona na najgłośniejsze dzieło Schlemmera – "Balet triadyczny" oraz cykl tańców Bauhausu, który powstał w okresie, gdy szkoła mieściła się w Dessau.
Poszukiwania i eksperymenty Schlemmera do dziś stanowią ważną inspirację zarówno w pracach artystycznych, jak i w sferze kultury popularnej.


MAŁGORZATA LEYKO

Kulturoznawca i teatrolog, prof. dr hab., pracuje w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego, wykłada także w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; zajmuje się badaniami nad teatrem niemieckojęzycznym w XIX i XX wieku, teatrem żydowskim w Polsce, polsko-niemieckimi stosunkami teatralnymi, teatrem jako instytucją oraz tańcem i ruchem w teatrze.

Jest autorką monografii "Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego „teatr dla pięciu tysięcy”" (Łódź 2002). W książce "Teatr w krainie utopii. Monte Verità, Mathildenhöhe, Hellerau, Goetheanum, Bauhaus" (Gdańsk 2012) zajmowała się wczesnymi poszukiwaniami Rudolfa Labana, współpracą Émile’a Jaques-Dalcroze’a z Adolphem Appią w Hellerau, eurytmią Rudolfa Steinera i sceną Bauhausu. Jest redaktorką tomów zbiorowych "Łódzkie sceny żydowskie" (Łódź 2000) i "Teatr masowy – teatr dla mas" (Łódź 2011) oraz współredaktorką kilkunastu książek wydanych w Polsce i w Niemczech. Ważną część jej dorobku naukowego stanowią przekłady tekstów naukowych i artystycznych z języka niemieckiego. Na język polski przełożyła m.in. antologie tekstów Georga Fuchsa, Maxa Reinhardta, Ludwiga Tiecka oraz dramaty Gerta Jonkego, Petera Turriniego i Artura Schnitzlera.

Zagadnieniom związanym z tematyką wykładu poświęciła między innymi pionierskie na gruncie polskim publikacje dotyczące Oskara Schlemmera i jego poszukiwań w Bauhausie: "Warsztat teatralny i scena Bauhausu" [w:] "W kręgu zagadnień awangardy", t. III, red. Grzegorz Gazda i Ryszard Kluszczyński (Łódź 1990); "Przestrzeń sceniczna jako funkcja formy, barwy i ruchu. „Balet triadyczny” na tle koncepcji teatru Oskara Schlemmera" [w:] "W kręgu zagadnień awangardy", t. V, red. Grzegorz Gazda i Małgorzata Leyko (Łódź 1995); "I am not a worshiper of Dionysius" [w:] "Modern Theatre in Different Cultures", red. Eleonora Udalska (Warszawa 1997); wydała antologię: "Oskar Schlemmer, Eksperymentalna scena Bauhausu", (Gdańsk 2010). Była jedną z kuratorek wystawy "Schlemmer | Kantor" w krakowskiej Cricotece (2016/2017) i redaktorką katalogu "Schlemmer | Kantor" (Kraków 2016).

11.04

11 kwietnia 2019
czwartek, godz. 18:00

Wstęp wolny!

Wydarzenie ma charakter otwarty (również dla osób spoza ASP w Gdańsku).