Otwarte prezentacje podsumowujące dorobek artystyczno-projektowy doktorantów II roku

MłodzieżDorośli i seniorzy

OTWARTE PREZENTACJE PODSUMOWUJĄCE DOROBEK DOKTORANTÓW 
II ROKU MIEDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Na koniec II roku studiów doktoranci przedstawiają w formie autorskiej prezentacji swój dorobek artystyczno-projektowy oraz prezentują postępy w pracy artystyczno-projektowej lub wyniki swoich badań dotyczące rozwiązywanego zagadnienia artystycznego lub projektowego.

II roku studiów doktoranckich ma formę otwartej prezentacji, w której udział biorą Dziekani, opiekunowie/promotorzy, wszyscy doktoranci, studenci oraz osoby zainteresowani dorobkiem doktorantów.

Każdy z doktorantów ma do dyspozycji 20 minut na swoją prezentację. Pozostały czas jest przeznaczony na dyskusję i pytania.

Harmonogram

09:00
Terciak Patrycja
Opiekun naukowy: dr hab. Magdalena Góra prof. ASP
Dziekan wydziału: prof. Katarzyna Józefowicz

09:30
Rogało Jan
Opiekun naukowy: prof. Grzegorz Klaman
Dziekan wydziału: prof. Katarzyna Józefowicz

10:00
Sarbiewska Mariola
Opiekun naukowy: prof. Janina Rudnicka
Dziekan wydziału: prof. Katarzyna Józefowicz

10:30
Czajka Magdalena
Opiekun naukowy: prof. Sławomir Witkowski
Dziekan wydziału: prof. Sławomir Witkowski

11:00
Cieśnik Agata
Opiekun naukowy: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz prof. ASP
Dziekan wydziału: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz prof. ASP

11:30
Przała Katarzyna
Opiekun naukowy: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz prof. ASP
Dziekan wydziału: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz prof. ASP

12:00
Dolega Zuzanna
Opiekun naukowy: prof. Roman Gajewski
Dziekan wydziału: dr hab. Jacek Kornacki prof. ASP

12:30
Dyjewska Katarzyna
Opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Polkowski
Dziekan wydziału: dr hab. Jacek Kornacki prof. ASP

13:00
Pela Magdalena
Opiekun naukowy: prof. Krzysztof Gliszczyński
Dziekan wydziału: dr hab. Jacek Kornacki prof. ASP

13:30
Przyżycka Agata
Opiekun naukowy: prof. Maciej Świeszewski
Dziekan wydziału: dr hab. Jacek Kornacki prof. ASP

7.05

7 maja 2018
poniedziałek, godz. 9:00

To wydarzenie już się odbyło.