Otwarte wykłady dla doktorantów:
Co z pamięcią? Pomnik w czasach transformacji

Prowadzący(a): Prof. Waldemar Baraniewski

Zapraszamy na wykład prof. Waldemara Baraniewskiego pt. "Co z pamięcią? Pomnik w czasach transformacji".

Prof. Waldemar Baraniewski (ur. 1953), historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, doktoryzował się (1987) i habilitował (2001) w macierzystej uczelni, gdzie jako profesor pracował do 2013 roku. od października 2013 roku profesor na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Skademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi badania nad sztuką powszechną i polską XIX i XX wieku. Krytyk i kurator wystaw. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Współzałożyciel i członek Rady Naukowej Fundacji ARS AURO PRIOR i Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Członek Rady Naukowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi.