Otwarte wykłady dla doktorantów:
Malarstwo i miasto. Giorgio Morandi i Bolonia. / ODWOŁANE

Prowadzący(a): prof. Łukasz Kiepuszewski

Tematem wykładu są wielowymiarowe analogie między poetyką malarstwa Giorgio Morandiego (1890 – 1964) a wizualnymi formami tkanki miejskiej Bolonii. Podjęte w nim zostaną kwestie specyficznej lokalizacji domu i pracowni artysty, cech zróżnicowania i regularności struktury architektonicznej oraz charakterystyki wyróżniających się w niej obiektów takich jak np. średniowieczne wieże mieszkalne. Istotna okaże się też analogia haptyczna między powierzchniowymi jakościami budynków i ulic miejskich a fakturami tworzonych przez artystę martwych natur.

Matryca architektoniczna określająca również zaplecze procesu twórczego przyczynia się do tego, że obrazy Morandiego stają się nośnikiem różnorodnie nacechowanych mentalnych projekcji.

Łukasz Kiepuszewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr hab. Jako historyk sztuki autor książek Niewczesne obrazy. Nietzsche i sztuki wizualne (2013) Obrazy Cézanne’a. Miedzy spojrzeniem a komentarzem (2005) i redaktor tomów Historia sztuki po Derridzie, 2006, Obrazy mocne – obrazy słabe (2018); jako malarz – wystawy „Odtąd dotąd” (2019), „303” (2015), „Pinakoteka” (2005)