Otwarte wykłady:
Jakub Dąbrowski

Prowadzący(a): prof. Krzysztof Gliszczyński

Dorośli i seniorzy

Między plagiatem a dozwolonym użytkiem chronionych utworów. Problem wykorzystywania cudzej twórczości w sztukach wizualnych

Appropriation art, found footage czy ogólnie – czerpanie z cudzej twórczości należą do najbardziej kontrowersyjnych i skomplikowanych zagadnień w prawie autorskim. To ostatnie ma na celu ochronę podmiotu praw autorskich, ale też w ograniczonym zakresie przewiduje możliwość wkraczania w czyjś monopol autorski. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy powołamy się na konkretne instytucje przewidziane przez ustawę. Wykład będzie poświęcony właśnie tym instytucjom. Po wprowadzeniu podstawowych pojęć omówione zostaną kazusy z życia dotyczące przywłaszczenia w sztukach wizualnych.

Terminarz:

To wydarzenie już się odbyło.