Otwarte wykłady:
Marta Smolińska

Prowadzący(a): prof. Krzysztof Gliszczyński

Dorośli i seniorzy

Nieczytelność: konteksty pisma i palimpsesty

(czyli o uczytelnianiu nieczytelności przez kuratorkę)

Zjawisko nieczytelności, związanej z pismem, stanowi część naszej codziennej egzystencji. Większości z nas zdarzyło się w życiu wykonanie notatki nieczytelnej później nawet dla nas samych, prawie każdy z nas doświadczył niemożności odczytania bazgrołów jakiejś innej osoby lub natrafił na system znaków, którego nie był w stanie zrozumieć. Co wtedy czujemy: poirytowanie, bezsilność, bezradność? A może w tym osobliwym stanie, gdy tak pożądany sens bezczelnie i bezpowrotnie nam umyka, odkrywamy percepcję innego rodzaju, gdy pismo staje się materialnym zjawiskiem samym w sobie, frapującym ornamentem lub kodem bez informacji?

W relacji do nieczytelności jako bardzo bliskie rysuje się pojęcie palimpsestu. Terminem tym definiuje się wszak rękopis spisany na używanym już wcześniej materiale piśmiennym. Mamy zatem do czynienia z nawarstwianiem się kolejnych tekstów, które zazwyczaj z czasem zaczynają prześwitywać jedne spod drugich, czyniąc przekaz coraz mniej czytelnym lub wręcz nieczytelnym.

Wykład poświęcony będzie dwóm wystawom: „Nieczytelność: konteksty pisma”, która miała miejsce w Galerii Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w Poznaniu (luty – maj 2016; artyści: Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Irma Blank, Hanne Darboven, Małgorzata Dawidek, Katarzyna Giełżyńska, Krzysztof Gliszczyński, Şakir Gökçebağ, Jakub Jasiukiewicz, Sasaguchi Kazz, Leszek Knaflewski, Brigitte Kowanz, Andrzej Leśnik, Navid Nuur, Franciszek Orłowski, Michał Martychowiec, Ireneusz Pierzgalski, Sophia Pompéry, Ketty La Rocca, Antoni Starczewski, Tamás St. Auby, Andrzej Szewczyk, Jan Tarasin, Endre Tót, Marian Warzecha, Marek Wasilewski) oraz „Nieczytelność – Palimpsesty” w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu (grudzień 2016 – marzec 2017; artyści: Andrzej Bednarczyk, Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Irma Blank, Witosław Czerwonka, Małgorzata Dawidek, Irmina Felińska, Katarzyna Giełżyńska, Krzysztof Gliszczyński, Roma Hałat, Jakub Jasiukiewicz, Sasaguchi Kazz, Hacer Kıroğlu, Piotr Korzeniowski, Andrzej Leśnik, Zbigniew Libera, Navid Nuur, Franciszek Orłowski, Michał Martychowiec, Ewa Partum, Ireneusz Pierzgalski, Sophia Pompéry, Ketty La Rocca, Antoni Starczewski, Tamás St. Auby, Zbigniew Sałaj, Andrzej Szewczyk, Jan Tarasin, Endre Tót, Marian Warzecha, Marek Wasilewski, Bogdan Wojtasiak). Celem wykładu jest zarysowanie kuratorskiej idei obu prezentacji, a więc – paradoksalnie – uczytelnienie nieczytelności, a raczej wskazanie jednego z wielu możliwych sposobów percypowania tego zjawiska.


prof. nadzw. UAP dr hab. Marta Smolińska: historyczka i krytyczka sztuki; kuratorka; główny obszar jej zainteresowań stanowi sztuka po 1945 roku oraz sztuka współczesna; w latach 2003-2014 adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu; od 1.10.2014 profesorka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; trzykrotna stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; stypendystka DAAD; laureatka fellowship na LMU w Monachium oraz Fundacji Hansa Arpa w Berlinie; członkini AICA; autorka książek: „Młody Mehoffer” (Kraków 2004); „Puls sztuki. OKOło wybranych zagadnień sztuki współczesnej” (Poznań 2010) oraz „Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku” (Toruń 2012); „Julian Stańczak. Op art. i dynamika percepcji” (Warszawa 2014); autorka wielu rozpraw z historii sztuki i tekstów krytycznych.

15.03

15 marca 2018
czwartek, godz. 18:00

To wydarzenie zostało odwołane.

Terminarz: