OTWARTOŚĆ – czyli „co nad Twoją głową robi ta rzeźba kinetyczna” – według Umberto Eco... / Wykład i warsztaty dr Roberta Dolewskiego

Zapraszamy na trzeci z serii wykładów filozofii sztuki, przygotowanych przez Dr Roberta Dolewskiego, pt. "OTWARTOŚĆ – czyli „co nad Twoją głową robi ta rzeźba kinetyczna” – według Umberto Eco..." PO WYKŁADZIE WARSZTATY Z PROJEKTOWANIA OTWARTEGO DZIEŁA SZTUKI! :)

***Wykład otwarty dla szerokiej publiczności, nie tylko dla studentów ASP***

Umberto Eco – włoski pisarz i myśliciel, znany jako autor takich dzieł jak Imię róży czy Wahadło Foucaulta był również godnym uwagi teoretykiem, gdy przychodziło do zagadnień estetycznych. Wprowadzone przez niego kategorie „dzieła otwartego” oraz „dzieła w ruchu” pozwalają zarówno interpretować dzieła sztuki jak i rozważać stan kultury w jakich owe dzieła powstawały.
Na czym więc właściwie polega „otwartość” i jakie elementy struktury pracy artystycznej mogą o niej decydować? Jakich, przykładowych rozwiązań podejmowali się twórcy różnych epok, aby poszerzyć pole interpretacji odbiorcy? W jaki sposób ruch oraz otwartość na polu sztuki mogą korespondować ze zmianami światopoglądowymi zachodzącymi na polu innych dziedzin kultury?Wreszcie; o co chodzi z tą rzeźbą kinetyczną w tytule?
Wykład multimedialny „Dzieło otwarte i dzieło w ruchu”, będzie próbą odpowiedzi na te pytania. Dla chętnych, na zakończenie działania warsztatowe.

4.12

4 grudnia 2019
środa, godz. 17:00

To wydarzenie już się odbyło.