Otwarty przegląd międzywydziałowego projektu "Creative City – Gdańsk 2019"

Przegląd II części międzywydziałowego projektu pt. „Creative City – Gdańsk 2019”

Spotkanie będzie poświęcone przeglądowi II części prac związanych z realizacją interdyscyplinarnego projektu artystyczno-badawczego pn. „Creative City – Gdańsk 2019”.
Projekt jest realizowany we współpracy z Biurem Rozwoju GdańskaGdańską Infrastrukturą
Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. Prezentacjom będzie towarzyszyła wystawa prac.
(Wystawa podsumowująca całość projektu, tj. pierwszą i drugą część, przewidziana jest na październik).
W projekcie biorą udział wszystkie wydziały ASP, a w bieżącym przeglądzie będą zaprezentowane prace przygotowane przez następujące pracownie:
1. Pracownia Projektowania Produktu Przemysłowego (prof. Marek Adamczewski, dr hab. Bogumiła Jóźwicka)
2. Pracownia Projektowania Ergonomicznego (dr hab. Marek Średniawa, dr Tomasz Kwiatkowski)
3. Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni (prof. Robert Kaja)
4. Pracownia Form Rzeźbiarsko-Architektonicznych (dr hab. Marta Branicka)
5. Pracownia Podstaw Projektowania Mebli (dr Arkadiusz Staniszewski)
6. Laboratorium Ekspresji Koloru (dr hab. Dora Hara)
7. Pracownia Fusion Design (dr hab. Dora Hara)
8. Warsztaty badawczo-rozwojowe (dr Bogumił Oświecimski)
9. Pracownia Architektury Pasywnej (dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal, mgr Marcin Kasprowicz)

13.06

13 czerwca 2019
czwartek, godz. 10:00

To wydarzenie już się odbyło.