Prezentacja: Nowa przestrzeń publiczna dla Gdańska – miejsce i partycypacja

MłodzieżDorośli i seniorzy

Wystawa i dyskusja prezentująca wyniki współpracy organizacji społecznej FRAG i pracowni dr hab. Jana Sikory z Katedry Architektury Przestrzeni Kulturowych.

plan wydarzenia:

  • 10:00-10:15 – otwarcie: dr hab. Jan Sikora, Kierownik Katedry Architektury Przestrzeni Kulturowych
  • 10:15-10:30 – wykład otwierający: mgr inż. arch. Andrzej Marek
  • 10:30-12:00 – prezentacja projektów przez zespoły przed zaproszonymi gośćmi oraz FRAG
  • 12:00-12:15 – przerwa kawowa
  • 12:15-14:00 – prezentacja projektów przez zespoły przed zaproszonymi gośćmi oraz FRAG
  • 14:00-14:50 – dyskusja z zespołami projektowymi oraz zaproszonymi gośćmi
  • 14:50-15:00 – podsumowanie – FRAG+ASP

Czytaj więcej

6.06

6 czerwca 2018
środa, godz. 10:00

To wydarzenie już się odbyło.