Prezentacja projektów dt. Malborka

Zapraszamy Państwa na spotkanie podsumowujące semestr pracy studentów Wydziału Grafiki nad nową identyfikacją Muzeum Zamkowego w Malborku.
W trakcie spotkania studenci zaprezentują wybrane projekty znaków i wstępne koncepcje identyfikacji Muzeum. Prace nad rebrandingiem Muzeum odbywały się w Pracowniach Projektowania dla Kultury i Pracowni Projektowania Książki pod okiem prof. Janusza Górskiego, dr Anity Wasik, mgr Joanny Czaplewskiej i mgr. Patyka Hardzieja. Będzie to okazja do podsumowania pierwszego etapu współpracy pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku a Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Spotkanie ma charakter otwarty.
2.02

2 lutego 2019
sobota, godz. 11:00

To wydarzenie już się odbyło.