Prezentacje podsumowujące dorobek artystyczno-projektowy doktorantów I roku

MłodzieżDorośli i seniorzy

Na koniec I roku studiów doktoranci Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przedstawiają w formie autorskiej prezentacji swój dorobek artystyczno-projektowy oraz prezentują postępy w pracy artystyczno-projektowej lub wyniki swoich badań dotyczące rozwiązywanego zagadnienia artystycznego lub projektowego.

11.06

11 czerwca 2018
poniedziałek, godz. 9:00

To wydarzenie już się odbyło.