#RE_KON_FIGURACJE podstaw rzeźby

MłodzieżDorośli i seniorzy

Program konferencji

11.00 – 11.15 – powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji – prodziekan Wydziału RiI dr hab. Tomasz Sobisz, prof. ASP Gdańsk

11.15 – 11.30 – referat wprowadzający – kierownik Katedry Rzeźby prof. Mariusz Białecki, ASP Gdańsk

 

wykłady

11.30 – 11.50 – dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP Warszawa

11.50 – 12.10 – prof. Wiesław Koronowski – UA Poznań

12.10 – 12.30 – dr Grzegorz Gwiazda – APS Warszawa, BAA Barcelona

12.30 – 12.50 – dr hab. Tomasz Sobisz, prof. ASP Gdańsk

12.50 – 13.10 – dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP Kraków

13.10 – 14.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

22.11

22 listopada 2018
czwartek, godz. 11:00

To wydarzenie już się odbyło.