RE.bauhaus / konferencja – Moduł Architektoniczny

(DOKŁADNY PROGRAM PONIŻEJ!)


W tym roku cały świat sztuki i projektowania obchodzi 100-lecie Bauhausu. Dokładnie sto lat temu Walter Gropius założył legendarną szkołę, która – choć istniała zaledwie 14 lat – wywarła wielki wpływ na architektów, projektantów wnętrz i wzornictwa XX wieku.

O jej znaczeniu może świadczyć fakt wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO zarówno budynków szkolnych w Weimarze, jak i w Dessau, dokąd uczelnia przeniosła się w 1925 roku. Bauhaus to symbol nowoczesnego myślenia o architekturze, a projekty stworzone przez jej mistrzów i wychowanków inspirują kolejne pokolenia twórców.

Obszarem wciąż mało kojarzonym z Bauhausem, a mającym istotne znaczenie dla współczesnej sztuki są również działania performatywne i medialne. Na eksperymentalnej scenie Bauhausu Oskar Schlemmer rozwijał koncepcję baletów triadycznych, w których następowało spotkanie przestrzeni jako aktywnego środka wyrazu z ciałem tancerza będącym formą w ruchu. Związany z niemiecką szkołą Laszlo Moholy-Nagy przewidywał, iż wiek XX będzie wiekiem światła i patronował studenckim próbom refleksowych gier świetlnych. Artysta poszukiwał przestrzennych i projekcyjnych rozwiązań dla mechanicznych i polikinowych widowisk. Przypomnimy więc wybrane koncepcje, instrumentarium i praktyki i skonfrontujemy je ze współczesnymi poszukiwaniami.

Dlaczego rola Bauhausu w sztukach projektowych, wizualnych i performatywnych XX wieku uważana jest za istotną? Czy w architekturze polskiej obecny był wpływ Bauhausu? Czy idee eksperymentów scenicznych przetrwały i co z nich pozostało do dziś? Na te i inne pytania odpowiemy w ramach konferencji RE.bauhaus.

Bauhaus to nie tylko projektowanie, ale także tradycja pedagogiczna – wykładowcy tej uczelni eksperymentowali z nowymi metodami kształcenia, ale i wychowywali nowe pokolenie pedagogów. Aktualność pedagogiki Bauhausu to kolejne zagadnienie, któremu pragniemy się przyjrzeć. Chcemy zanurzyć się w refleksji nad spuścizną Bauhausu, rozumianego jako placówka szukająca nowego sposobu postrzegania sztuki w odpowiedzi na potrzeby swoich czasów, nowej wizji człowieka i jego otoczenia.


MODUŁ ARCHITEKTONICZNY / PROGRAM

10.00
wprowadzenie Koordynatora MODUŁU ARCHITEKTONICZNICZNEGO dr hab. Michała Pszczółkowskiego

 

WYKŁADY MISTRZOWSKIE   

10:20
Piękno i poetyka Bauhausu
dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11:00
Transgresje dialogiczne. Rozważania o przyszłości Bauhausu
dr hab. inż. arch. Jacek Dominiczak
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

11:40-12:00 PRZERWA

REFERATY 

12:00
Na(d)pisany modernizm. Listy Syrkus / Gropius
mgr Katarzyna Uchowicz
Polska Akademia Nauk w Warszawie

12:20
Dlaczego nie Bauhaus? Edukacyjne wybory polskich studentów architektury w dwudziestoleciu międzywojennym
dr Emilia Kiecko
Uniwersytet Wrocławski

12:40
Bauhaus pod Wawelem? Teoria i praktyka krakowskiej architektury wobec zmian zachodzących w architekturze Republiki Weimarskiej
dr Michał Wiśniewski
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

13:00
Gmach – monument – wnętrze. Gregor Rosenbauer i szczecińscy koryfeusze Bauhausu w okresie międzywojennym
dr Szymon Piotr Kubiak
Akademia Sztuki w Szczecinie

 
13.20-15:00 PRZERWA

 
15:00
Architektura „szklanych pudełek”. Recepcja idei Bauhausu w Polsce Ludowej
dr Błażej Ciarkowski
Politechnika Łódzka

15:20
Synteza sztuk, prefabrykacja i typizacja. Idee Bauhausu w powojennej architekturze regionu śląsko-zagłębiowskiego
dr Aneta Borowik
Uniwersytet Śląski w Katowicach

15:40
Osiedle Prototypów w Warszawie. Mieszkaniowy eksperyment technologiczny
mgr Anna Cymer
Dwumiesięcznik ARCH

16:00
Bauhaus i co dalej? Złożona recepcja awangardowego modelu kształcenia na Akedemii Sztuk Pięknych w Łodzi (1945-1956)
dr Aleksandra Sumorok
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

16:20-17:00
Pytania i dyskusja.

 

28.11

28 listopada 2019
czwartek, godz. 10:00

To wydarzenie już się odbyło.