REBORN DOGS nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego. CYKL KONFERENCJI INTERDYSCYPLINARNYCH

1. Cele konferencji
Projekt cyklu konferencji odnosi się do pogłębiania wiedzy z pogranicza życia kobiet zajmujących się najnowszą sztuką i działaniami z dziedzin nauk biologicznych. Konferencje będą kontynuacją wywiadów o tytule REBORN DOGS w magazynie „Splesz”. Będą one miały znaczący wpływ na poszerzenie horyzontów związanych z najnowszymi zjawiskami w dziedzinie nauk humanistycznych i biologii, w kontekście behawiorystki czy neurobiologii, sztuki, socjologii, filozofii i etyki, jak i krytyki sztuki. Cykl spotkań ma na celu, zarówno podjęcie wspólnego krytycznego komentarza artystycznego (z zakresu krytyki sztuki, historii sztuki, gender studies i antropoozoologii) i naukowego (z zakresu nauk biologicznych), ale jednocześnie wykazanie, istnienia wspólnej interdyscyplinarnej płaszczyzny komunikacji w obszarze podejmowanej tematyki. Materiał z Konferencji zostanie opublikowany na stronie Magazynu „Splesz” oraz w wydawnictwie książkowym wyd. Publish Art.

2. Idea Interdyscyplinarnego projektu artystyczno-badawczego
Hiperrealistyczne lalki na wzór dzieci, czyli Reborn babies pojawiły się w 2012 roku. Były one pewnym symptomem, znakiem czasów. A może był to dość przypadkowy, ale zarazem mocny akcent, którego niestety brakowało, aby móc na nowo rozważać nad zmiennością kondycji ludzkiej, równouprawnieniami, w tym nad granicą kultury oraz odkrywaniem tożsamości. Niemniej wstrząśnięta byłam, patrząc kilka dni temu na zdjęcie „lalki” psa, tak wiernie wykonanej, jak wspomniana kopia noworodka. Wyprodukowana, a raczej stworzona była ona (ponieważ wykonawcy nazywają się artystami) w celu zastąpienia nieżyjącego albo nigdy niemającego narodzić się człowieka. A jaką realną przyczyną i czego oznaką staje się produkcja sztucznych zwierząt? Być może powinniśmy się tu zastanowić nad samą kwestią przedstawiania ludzi i zwierząt w kontekście niezależnego podmiotu, walczącego o to, by stać się tożsamością pograniczną, wolną od świadomego umysłu. Gloria Anzaldúa (amerykańska teoretyczką kultury, teorii feministycznej i teorii queer) w swojej publikacji
Borderlands pisze: Nowa Metyska radzi sobie dzięki rozwijaniu tolerancji dla sprzeczności, niejednoznaczności. Uczy się być Indianką w kulturze meksykańskiej, Meksykanką z anglosaskiego punktu widzenia. Uczy się żonglować kulturami. Ma mnogą osobowość, działa w pluralistyczny sposób – nic nie zostaje odrzucone, dobre, złe i brzydkie, nic nie jest wykluczone, ani pominięte. Potrafi nie tylko wytrzymać sprzeczności, ale także obracać
ambiwalencję w coś innego.”

Idea I kuratorka projektu: Magdalena Swacha

REBORN DOGS / REA, MYSZ i KOT nasze społeczne prace domowe

13.00 otwacie konferencji, Magdalena Swacha, malarka i kuratorka i dr Elvin Flamingo,
artysta sztuk wizualnych, Wydział Rzeźby i Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych w
Gdańsku
13.15 – 13.30 referat
Weronika Teplicka, artystka wizualna
13.30 – 13.45 referat
Mona Rena Górska, rzemieślniczka filozofii, Uniwersytet Gdański
13.45 – 15.00 dyskusja panelowa, podsumowanie konferencji


Weronika Teplicka, artystka wizualna
Rekonstrukcje
losowe
W mojej sztuce ważnym aspektem jest gromadzenie niepotrzebnych przedmiotów,m.in.moich nieudanych obrazów (innych artystów również), które rozdrabniami składamna nowo w losowej kolejności. Inspiracją była dla mnie obserwacja zachowania mojego psa: znajdowanie przez niego atrakcyjnych przedmiotów, ekscytacja, poznawanie ich przez gryzienie i rozdrabnianie na małe części, a w konsekwencji porzucanie. Starałam się ten proces obserwować, rejestrować, powtarzać w mojej sztuce,ale z innym skutkiem,tzn. w celu złożeniaprzedmiotu w całość,i przede wszystkim starałam się go zrozumieć. Zaczęłam rejestrować zachowanie mojego psa, nasze wspólne spacery, podążanie za jego węchem,starałam się iść zajego punktem widzenia i czekałam na jakiś decydujący moment. Zastanawiałam się nad naszymi relacjami, pies -opiekun, nad naupsa ludzkich zachowańi przede wszystkim nad tym,co czyni nas rodziną.

Mona Rena Górska, rzemieślniczka filozofii
, Uniwersytet Gdański
Studium Rei -podążając za zwierzęcym umysłem
Moje wystąpienie oscyluje wokół kognitywistyki, etologii, zoopsychologii, filozofii, somaestetyki oraz estetyki relacyjnej i tym samym przybliża twórczośćWeroniki Teplickieji jej psa, suczki Rei,pt.Rea, mysz i kot pracęutworzow ramach wywiadów z cyklu REBORN DOGS. Podczas prelekcji przywołanezostaną refleksjeCarla Safiny, Sabiny Kossak, Hannah Arendt, Fransa de Waala, Anaksagorasa z Kladzomen, Artura Schopenhauera i innych. Obecne zjawiska społecznej empatii i sympatyzowania ze zwierzętami skłaniają do transgresji w relacjach ja-Świat, ja-Ty, ja-Zwierzę, człowiek-Zwierzę. We współpracy Weroniki i Rei pojawia się pytanie jak człowiek-Zwierzę pracuje? Tworzy? Wytwarza? Myśl humanistyczna analizująca kategorię pracynie znajduje przełożenia„jeden do jednego”ze świata człowieka naświat zwierzęcia. Zwierzęta żyją, wykonują czynności, w tym pracę,dla sobie właściwych wartości. Ujawnia się nowa antropologia po końcu ery Holocenu, w centrum Antropocenu, cytując Davida Attenborough, staje człowiek-Zwierzę. Rea rozgryzając obraz bawi się i odczuwa przyzwolenie na podążanie za swoim chceniem, nie jest karcona, tylkoproszona o więcej. I na więcej się decyduje.Czy ona w ogóle potrzebuje ludzkiego przyzwolenia? Rea zachęca do przybycia: będzie o mojej i Weroniki perspektywie poznawczej, także o aktywności wytwórczej.Ja, Rea, mogę marzyć, śnić, warczeć i wąchać,planować, bawić się i tworzyć.

4.06

4 czerwca 2019
wtorek, godz. 13:00

To wydarzenie już się odbyło.