REWITALIZACJA PRZEZ INTEGRACJĘ

Prowadzący(a): Marek Barański i Rafał Setlak

W imieniu kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych Wydziału
Architektury i Wnętrz zapraszamy na spotkanie dyskusyjne dotyczące
problematyki małoskalowej rewitalizacji podwórek śródmiejskich.
Przyczynkiem do tego wydarzenia stały się działania w obrębie Dolnego
Miasta w Gdańsku realizowane przez Fundację Gdańską, Stowarzyszenie
Inicjatywa Miasto oraz Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku we współpracy
ze społecznością lokalną. Jednym z ich efektów jest studencka koncepcja
projektowa, która – zrealizowana w formule konkursu – została najwyżej
oceniona przez użytkowników podwórka.
Celem spotkania jest merytoryczna dyskusja poświęcona możliwości
realizacji rozwiązań zaproponowanych w koncepcji studenckiej a
związanych z wprowadzeniem w przestrzeń podwórka ogrodów deszczowych, z aranżacją strefy integracji sąsiedzkiej, z rozbudową wiaty śmietnikowej oraz z uporządkowaniem przestrzeni parkingowej. Wspólnie zastanowimy się czy i jak w ramach określonego budżetu realizacyjnego projektu teorię
można przełożyć na praktykę. Dotykać będziemy problematyki z zakresu
nie tylko ogólnie rozumianego projektowania, ale i ochrony przestrzeni
kulturowych, prawodawstwa oraz zarządzania nieruchomościami.
Aktywny udział w dyskusji wezmą zaproszeni goście – przedstawiciele:
Biura Rozwoju Gdańska, Fundacji Gdańskiej, Gdańskich Wód, Gdańskich
Nieruchomości, Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!

11.04

11 kwietnia 2019
czwartek, godz. 14:00

To wydarzenie już się odbyło.