Something in common? / Polska i koreańska sztuka performance w kontekście młodej demokracji

Something in common?

Polska i koreańska sztuka performance w kontekście młodej demokracji.

 

Sympozjum, pokazy performance, warsztaty ze studentami, 
wystawa archiwum koreańskiej sztuki performance.

 

organizator: Katedra Intermediów / 
Wydział Rzeźby i Intermediów /
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

 Wydarzenie dotyczy relacji między polską a koreańską sztuką performance w kontekście polityczno-społecznym. Polska i Korea mimo geograficznego i kulturowego dystansu, posiadają pewne podobieństwa. W obu krajach ustrój demokratyczny został wprowadzony w podobnym czasie, w końcu lat 80., również w podobnym momencie, w drugiej połowie at 60., pojawiły się działania performatywne w sztukach wizualnych. 

 

Planowane wydarzenia poświęcone będą refleksji nad związkami między sztuką a demokracją. Organizacja wydarzenia o tej tematyce w Gdańsku jest szczególnie uzasadniona, ponieważ tu właśnie ma swoje korzenie ruch solidarnościowy, który doprowadził do upadku komunizmu. Jednak legendarna stocznia, gdzie zaczęły się strajki robotników została sprzedana a jej działalność znacznie ograniczona. Opuszczone zabudowania poprzemysłowe stały się tymczasowymi przestrzeniami działań artystów i ich organizacji takich jak Kolonia Artystów czy Instytut Sztuki Wyspa. W stoczni nadal działa kolektyw WL4.

 

Wydarzenie „Something in common?” daje rzadką okazję do uczestnictwa w performensach ważnych artystów na koreańskiej scenie performance. Neung Kyung Sung jest jednym z pionierów koreańskiej sztuki performance. Jae Seon Moon, łączy swoje interdyscyplinarne doświadczenia w sztuce z opartym na cielesności językiem performance. Od roku 2008 jest również dyrektorem artystycznym i kuratorem festiwalu performane PAN Asia (Performance Art Network Asia) w Seulu. Jin Sup Yoon jest artystą, wykładowcą, kuratorem, był również prezydentem stowarzyszenia krytyków sztuki AICA w Korei (2014). Ah-Young Lee jest badaczką, historyczką sztuki oraz  kuratorką, m.in. projektu archiwizowania sztuki performance „Performance Art in Asia”. 

 

Jae Seon Moon i  Neung Kyung Sung poprowadzą warsztaty performance z zainteresowanymi studentami. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy pod adresem: anna.lesniak@asp.gda.pl

 

PROGRAM WYDARZENIA:

 

15-17.10.2019
wystawa archiwum koreańskiej sztuki performance

 

15.10.2019 
11.00-14.00 
Warsztaty peformance ze studentkami i studentami

14.00-16.00
Możliwość zwiedzania wystawy archiwum koreańskiej sztuki performance

 

16.10.2019
11.00-14.00 
Warsztaty peformance ze studentkami i studentami

14.00-16.00
Możliwość zwiedzania wystawy archiwum koreańskiej sztuki performance

16.00-18.00
Sympozjum na temat koreańskiej i polskiej sztuki performance

Prelegentki i prelegenci:
Jin Sup Yoon
Ah-Young Lee  
Łukasz Guzek
Anka Leśniak

 

18.30-20.00
Pokazy performance
Artyści:
Jae Seon Moon
Neung Kyung Sung

 

17.10.2019

16.00 -17.30
Oprowadzanie po wystawie archiwum koreańskiej sztuki performance.

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: Katedra Intermediów / Wydział Rzeźby Intermediów / Pismo Sztuka i Dokumentacja 

 

Partnerzy: PAN Asia Performance Art Network Asia, SORO Performance Art Center, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Galeria Arsenał w Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Trafostacja Sztuki.

 

Projekt realizowany przy wsparciu ARKO Arts Council Korea 

 

Sympozjum i warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz:

  • 15.10.2019, 10:00
  • 17.10.2019, 10:00