„Stocznia Gdańska po godzinach – życie kulturalne zakładu” / wykład w języku angielskim

Prowadzący(a): Anna Miler

Chyba jednak jesteśmy cholernie romantyczni. W wielkiej hali Gdańskiej Stoczni znowu tłumy” pisał w 1963 roku na łamach „Liter” Edgar Milewski. W latach pięćdziesiątych amatorskie zespoły świetlicowe (w tym orkiestra dęta uświetniająca wodowania statków), w sześćdziesiątych koncerty Marleny Dietrich czy Josephine Baker, w siedemdziesiątych zakładowe projekcje w kinie „Leningrad” w trakcie Festiwalu Filmów Fabularnych, w osiemdziesiątych koncerty muzyki klasycznej – wszystko to składało się na repertuar zajęć dla pracownic i pracowników zakładu w czasie wolnym. Dla amatorek i amatorów ruchu na świeżym powietrzu stocznia organizowała rajdy piesze i motorowe, plenery malarskie, wczasy i grzybobrania. O stanie stoczniowej kultury debatowali dziennikarze i animatorki kultury, a socjologowie badali sposoby spędzania czasu wolnego i zainteresowania robotników i robotnic. Organizacja życia kulturalnego w gdańskiej stoczni nie mogła nie wpływać na życie instytucji i mieszkańców Trójmiasta, ale przez lata to oddziaływanie się zmieniało. Jednym z ostatnich wydarzeń w hali, która spłonęła podczas koncertu zespołu Golden Life, był drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

O! Muszę się pochwalić. Mało kto wie, że w 65 lub 66 roku była w Stoczni Marlena Dietrich i byłam na jej występie (śmiech). Dostałam od kierownika swojego bilet, a jakże! To się odbywało wszystko w tej hali, której nie ma, która spłonęła przy tym pożarze tragicznym. Byłam taka dumna, że nie wiem – wspominała po latach jedna z pracownic stoczniowej księgowości.
Prezentacja oparta będzie na wspomnieniach pracownic i pracowników zakładu oraz licznych materiałach prasowych na temat życia kulturalnego tego największego w Gdańsku zakładu przemysłowego.


O prowadzącej:
Anna Miler – animatorka kultury, entuzjastka historii i herstorii Stoczni Gdańskiej. Doktorantka na Filologicznych Studiach Doktoranckich UG, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską o życiu codziennym Stoczni Gdańskiej w oparciu o relacje mówione kobiet. Współautorka koncepcji projektów herstorycznych: „Stocznia jest kobietą. …”, Metropolitanka i „Women for Democratic (R)evolution”. Autorka trasy śladami kobiet strajkujących w Stoczni Gdańskiej i przewodniczka po terenach postoczniowych. W 2018 roku współkoordynowała projekt „100 kobiet na 100-lecie praw wyborczych”, w ramach którego powstała baza 100 biogramów kobiet zasłużonych dla Pomorza. Związana ze Stowarzyszeniem Arteria, członkini Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Pracuje w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.

Memory of Water to prowadzony przez artystów projekt badający poprzemysłowe strefy
nadbrzeżne w kontekście rozwoju społeczności i planowania urbanistycznego. W ciągu dwóch lat, partnerzy z sześciu krajów, którzy wzięli udział w projekcie, współpracują w ramach dwudziestu trzech powiązanych ze sobą działań, w tym czterech laboratoriów miejskich, sześciu międzynarodowych rezydencji i filmu dokumentalnego. Artyści współpracują z obywatelami, grupami społecznymi, politykami, planistami miejskimi i innymi zainteresowanymi stronami w celu stworzenia wydarzeń i interwencji artystycznych sprzyjających włączeniu społecznemu, aby w przyszłości informować o polityce planowania i regeneracji materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Artystami projektu są T.s. Beall, Rafika Chawishe, Mary Conroy, Jonas Myrstrand, Siegfried Vynck i Iwona Zając. Partnerami projektu są Ostend w Belgii, gmina Levadia w Grecji, Ormston House w Irlandii, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Polsce, Fablevision w Szkocji i Intercult (Lead) w Szwecji.
Memory of Water (Pamięć wody) jest częścią programu Kreatywna Europa. W Gdańsku projekt skupia się na terenach postoczniowych – przestrzeni tzw. Młodego Miasta, której rozwój jest obecnie przedmiotem gorących dyskusji. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu partycypacyjnemu projektowi w debacie tej zaistnieje też głos mieszkańców, aktywistów i artystów.

4.06

4 czerwca 2019
wtorek, godz. 18:00

To wydarzenie już się odbyło.