Sztuka Prawem Chroniona

Bezpłatne szkolenie skierowane do plastyków, fotografów i innych twórców sztuk wizualnych. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać cenne informacje o ochronie ich praw jako twórców.

Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu praw twórców i ochrony tych praw. Szkolenie poprowadzi Marta Kaczan-Parchimowicz, radca prawny, członek OIRP w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wspólnik w kacelarii Parchimowicz&Kwaśniewski Spółka Adwokacka s.k. z siedziba w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i reklamy oraz prawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi.


Kontakt do organizatora:
Agnieszka Łaba, tel. 22 625 46 37

8.10

8 października 2018
poniedziałek, godz. 11:00

To wydarzenie już się odbyło.