„Sztuka współczesna po Google” – wykład prof. Andrzeja Leśniaka

MłodzieżDorośli i seniorzy

Usieciowienie i algorytmizacja są kluczowymi fenomenami kultury współczesnej. Ludzie uczestniczą w kulturze inaczej niż wcześniej: nie kontemplują pojedynczych obiektów, dzieł sztuki, tekstów w odseparowanej przestrzeni galerii czy biblioteki, lecz stykają się w czasie rzeczywistym z milionami obiektów wirtualnych. W jaki sposób te zmiany odzwierciedlają się w sztuce? Jak myśleć o sztuce, kiedy media (malarstwo, rzeźba...) stają się o wiele mniej istotne niż zdolność do tworzenia relacji między obrazami?

Andrzej Leśniak – Profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Redaktor (wspólnie z Grzegorzem Piątkiem) zbioru tekstów Rema Koolhaasa (Śmieciowa przestrzeń. Teksty, 2017). Autor trzech książek: Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy, 2013; Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, 2010; Topografie doświadczenia: Maurice Blanchot i Jacques Derrida, 2003.

Czytaj więcej

8.11

8 listopada 2018
czwartek, godz. 18:30

To wydarzenie już się odbyło.