Teoriopraktyka sztuki performance

Prowadzący(a): dr Łukasz Guzek

MłodzieżDorośli i seniorzy

Cykl spotkań artystyczno-badawczych łączących teorię, praktykę i rozmowę o sztuce performance

Kurator cyklu: Łukasz Guzek

Każda część cyklu stanowi osobny projekt. Dotyczy wybranego zagadnienia teoretycznego i artystycznego. Poszczególne tematy zostały określone ramowo. Stanowią kategoryzacje szerokiego pola sztuki performance.

Składa się z trzech elementów:

  • wykładu przybliżającego problematykę danej części cyklu. Tytuły wskazują kategorie opisujące zagadnienia występujące we współczesnej sztuce performance,
  • prezentacji dzieł sztuki performance tworzących środkami artystycznymi znaczenia sytuujące się w obszarze wyodrębnionych kategorii,
  • rozmowy z publicznością z udziałem wykładowcy i artystów (moderator Łukasz Guzek) na temat rozmaitych aspektów problematyki podejmowanej w danej części cyklu, poruszonych w wykładzie i w zaprezentowanych dziełach sztuki performance oraz w pokazanej dokumentacji.

Wykłady będą publikowane w czasopiśmie Sztuka i Dokumentacja wraz z dokumentacją fotograficzną performance. Publikacja tekstów i dokumentacji utrwala treści przekazywane w wykładach i powoduje, iż wydarzenia stają się nie tylko jednorazowymi zdarzeniami ale mogą służyć dydaktyce akademickiej. Cykl ma charakter projektu artystyczno-badawczego, co oznacza, iż został przygotowany z uwzględnieniem metodologii łączącej metody tworzenia sztuki, jak i metody badań naukowych nad sztuką. Wydarzenia mają charakter otwarty, są skierowane do studentów wszystkich kierunków i stopni. Mogą więc stanowić wsparcie dla programów nauczania na ASP w Gdańsku.


Część I
Środa, 14 marca 2018, godz. 16:00

performance: struktura – przedmiot – znaczenie

Tematyka odnosi się do szeroko rozumianego strukturalizmu w dziełach sztuki, a więc ich wewnętrznej budowy oraz użycia przedmiotu ready made w procesie tworzenia znaczeń, konstruowania narracji w dziele sztuki.

Wykład: Martyna Groth „Performance art: twórca i tworzywo”
Performance: Artur Tajber STÓŁ – OPÓR. Okcydentakcja, Waldemar Tatarczuk Pomiędzy


Część II
Środa, 11 kwietnia 2018, godz. 16:00

performance: kontekst – uniwersalny i lokalny

Tematyka odnosi się do form i formuł zaangażowania w sztuce, udziału sztuki w dyskursach, zarówno tych o charakterze ogólnym, uniwersalnym, jak i aktualnym, lokalnym. Dzieła sztuki performance nabierają wtedy charakteru krytycznego są wypowiedzią na temat istotnych spraw politycznych i społecznych, co nie zawsze jest równoznaczne z aktywizmem. 

Wykład: Izabela Kowalczyk, „Performance w kontekście Europy Środkowej (na przykładach działalności kobiet artystek).”
Performance: Janusz Bałdyga, Marsz / Marsz Performance Paweł Hajncel – Ma Be Na


Część III
Środa, 9 maja 2018, godz. 16:00

Performance: historia opowiadana

Tematyka odnosi się do opracowywanego na wielu polach badawczych zjawiska historii mówionej (oral history). Jest ona bliska performance ze względu na bezpośredni związek z życiem i niezapośredniczony przekaz oraz jest częścią metod naukowych i artystycznych.

Wykład: Marta Kosińska – „Zdarzenie, mowa i tekst. Między performansem a performatyką”
Performance: Ewa Zarzycka – Performance do składania; Dariusz Fodczuk – The Tiny Therapeutic Theatre i inne sztuczki.

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz:

  • Teoriopraktyka sztuki performance, cz. I 14.03.2018, 16:00
  • Teoriopraktyka sztuki performance, cz. II 11.04.2018, 16:00
  • Teoriopraktyka sztuki performance, cz. III 9.05.2018, 16:00