Wpływ ubioru na zdrowie człowieka + rysunek żurnalowy / warsztaty

Prowadzący(a): Tomasz Kwiatkowski i Maciej Dojlitko

Warsztaty będą się składały z dwóch części.

Część pierwsza: (5.04) prowadzenie Tomasz Kwiatkowski

Podczas warsztatów zostaną omówione następujące tematy.
- Oddziaływanie tworzyw sztucznych (tkaniny) na zdrowie człowieka + prezentacja
- Oddziaływanie barwników i innych substancji chemicznych na zdrowie człowieka + prezentacja
- Oddziaływanie konstrukcji ubioru na zdrowie człowieka + prezentacja
Podczas ćwiczeń przeprowadzimy analizę ubrań uczestników warsztatów pod kątem omówionych tematów i zaproponujemy alternatywne rozwiązania (materiały, kroje). Projekty będą wizualizowane w drugiej części warsztatów (dwie sylwetki).


Część druga: (6.04) prowadzenie Maciej Dojlitko

Warsztat rysunku żurnalowego skierowany jest do osób początkujących. Zostaną omówione zagadnienia teoretyczne. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać następujące zagadnienia: proporcje ludzkiego ciała, podstawowe techniki rysunkowe, rysunek postaci, prezentacja rysunkowa tkanin. W ćwiczeniach wykorzystane zostaną następujące techniki rysunkowe: linearny rysunek ołówkiem, walorowy rysunek ołówkiem, rysunek kredkami akwarelowymi, rysunek markerami. Wykonane przez uczestników prace zostaną poddane omówieniu.

Warsztat rysunku żurnalowego będzie składał się z dwóch etapów:
Etap 1
1. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi rysunku + prezentacja
2. Proces rysowania sylwetki żurnalowej + prezentacja
Etap 2
1. Ćwiczenia praktyczne warsztatu rysunkowego ołówek – skala szarości
2. Ćwiczenia praktyczne warsztatu rysunkowego marker – skala szarości
3. Ćwiczenia praktyczne warsztatu rysunkowego marker – kolor


Liczba uczestników: 10 osób
Wymagania: podstawy rysunku, w tym rysunku postaci
Czas trwania: 5-6 kwiecień w godzinach od 10.00 do 18.00 z godzinną przerwą.

UWAGA!
Zapisy: prosimy wysłać zgłoszenie na adres sztukamody.warsztaty@gmail.com z
informacjami: imię nazwisko, uczelnia/szkoła z dołączonymi pięcioma rysunkami postaci.
Na zgłoszenia czekamy do 3.04, informacje o zakwalifikowaniu wyślemy e-meilem.
Warsztaty są bezpłatne.

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz:

  • 5.04.2019, 10:00
  • 6.04.2019, 10:00