WYKŁAD OTWARTY – dr Krzysztof Jurecki

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprasza na
WYKŁAD OTWARTY – dr Krzysztof Jurecki

Żywa legenda. Jubileusz 40-lecia grupy Łódź Kaliska g.t.

Grupa Łódź Kaliska od samego początku znana jest nie tylko z konceptualnych, a potem inscenizowanych fotografii, filmu eksperymentalnego oraz wideo, ale także ze spektakularnych skandali. Artyści tworzący grupę (Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Andrzej Świetlik, Adam Rzepecki i Andrzej Wielogórski) swoją działalność rozpoczęli w 1979 r. podczas pleneru w Darłowie, pod wpływem fotografii fotomedialnej. Ich pierwszym mistrzem był Andrzej Różycki. Od ok. 1980 do 1990, grupa działała w ramach „Kultury Zrzuty”, niezależnego ruchu undergroundowego. W latach dziewięćdziesiątych XX w. Łódź Kaliska coraz wyraźniej zbliżała się do postmodernizmu artystycznego, a na początku XXI w., wraz z programem New-Pop ostatecznie utraciła swój neoawangardowy i nonkonformistyczny charakter, poza wystawami Adama Rzepeckiego.

Podczas wystąpienia przedstawiającego czterdziestoletnią historię grupy na tle sztuki polskiej, przywołane zostaną także kontakty i wystąpienia Łodzi Kaliskiej w Gdańsku, zwłaszcza to, w Auli ASP z 1999 r.

 

Krzysztof Jurecki – kurator sztuki, krytyk, historyk, doktor nauk humanistycznych. Członek honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). W drugiej poł. lat 80. XX w. związany z niezależnym ruchem artystycznym „Kultura Zrzuty”. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury i sztuki. Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Wykładowca w Katedrze Fotografii Szkoły Filmowej w Łodzi. Autor licznych publikacji na temat fotografii i sztuki. Prowadzi blog: https://jureckifoto.blogspot.com/.Koordynator projektu:
Anna Polańska

31.05

31 maja 2019
piątek, godz. 18:00

To wydarzenie już się odbyło.