Wykład otwarty na temat technik szlachetnych w fotografii – Włodek Witek "Podróże w czasie"

Wystawa „Podróże w czasie” to międzynarodowy projekt przygotowany przez Zespół Biblioteki ASP w Gdańsku we współpracy z Włodkiem Witkiem i gronem osób zaprzyjaźnionych z Artystą. Projekt opowiada o technikach szlachetnych w fotografii, które wykorzystywane w XIX w. po dziś fascynują i są przedmiotem artystycznej działalności Włodka Witka. W 1863 r. gdański fotograf Rudolf Kuhn zrobił z okna ówczesnego Arsenału (obecnie Biblioteki ASP w Gdańsku) zdjęcie ulicy Piwnej (Jopengasse). W 2017 r. Włodek Witek stworzył własną wersję tego widoku inspirowaną fotografią Kuhna. Projekt „Podróże w czasie” odwołuje się nie tylko do pierwszych technik fotograficznych, ale także pokazuje wyjątkowe miejsca na Ziemi, w których Włodek Witek dokonał artystycznych zapisów przy użyciu XIX-wiecznego aparatu. Podążając śladami Artysty konkretyzowanymi w formie wykładu, wystawy i katalogu, zapraszamy Państwa do odbycia „Podróży w czasie” wraz z Włodkiem Witkiem.

The exhibition „Travels in Time” is an international project organized by the Library of The Academy of Fine Arts in Gdansk in cooperation with Wlodek Witek and the Artist’s friends. It deals with alternative photographic processes which, since their first use in the 19th Century still captivate and have become tools of artistic expression for Wlodek Witek. In 1863 the local photographer Rudolf Kuhn created a photograph with a view of Piwna Street (Jopengasse) seen from a window of the Great Armoury, now in the Library of the Academy of Fine Arts in Gdansk. Inspired by this image Wlodek Witek made his own interpretation of that picture in 2017. „Travels in Time” refers not only to early photographic techniques but also to unique places in the World, places where the Artist, using an antique wooden camera, visited and composed his artistic creations. We invite you to join in and follow in the Artist’s footsteps through the talk, the exhibition and the catalogue.


Włodek Witek urodził się w 1956 r. w Sopocie. Obecnie pracuje w norweskiej Bibliotece Narodowej, w której zajmuje się konserwacją papieru i fotografii. Skatalogował i opracował cyfrowo m.in. zbiór fotografii z polarnej wyprawy Fridtjofa Nansena. W 2017 r. przetłumaczył z norweskiego na język angielski podręcznik z 1845 r. na temat unikatowych technik opracowanych przez skandynawskiego pioniera fotografii Hansa Thøgera Winthera. Włodek Witek fotografuje od 1968 r. Zaczynał od reportażu, portretu i krajobrazu. Aktualnie tworzy w technikach szlachetnych, na papierze. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia kalotypistów „The Calotype Society”. Miał liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. W 2015 r. odbyła się ostatnia, indywidualna wystawa Artysty „Słońce-Sól-Srebro” w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Wlodek Witek was born in 1956 in Sopot. Currently, he is employed at The National Library of Norway where he works as a paper and photograph conservator. One of the projects he worked on was cataloging and digitization of photographs from Fridtjof Nansen’s polar expeditions. In 2017 he finished translating from Norwegian to English one of the first handbooks on photography. It contained techniques invented by a pioneering Scandinavian photographer Hans Thøger Winther which was published in 1845. Wlodek Witek started to photograph in 1968. He began with landscapes, portraits and social documentary. Nowadays, he has devoted himself to alternative photographic processes on paper and is a member of „The Calotype Society”, an international association of calotypists. He has participated in a number of one-man and group shows. The Artist’s last solo exhibition was in 2015 when he presented „Sun-Salt-Silver” at the Archaeological Museum in Gdansk.

8.11

8 listopada 2018
czwartek, godz. 17:00

To wydarzenie już się odbyło.