Drawing Workshop with prof. Milica Cebić from Faculty of Fine Arts, University of Fine Arts, Belgrade, Serbia

To register write e-mail at: erasmus@asp.gda.pl

26.04

26 kwietnia 2022
wtorek, godz. 10:00

To wydarzenie już się odbyło.