Battle(3).asp


Nagrody o łącznej puli 3000 zł.
 
Battle(3).asp to turniej, który ma na celu skonfrontowanie ze sobą w widowiskowy sposób studentów_tek Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest to wydarzenie, w którym ilustratorzy_rki będą toczyć pojedynki walcząc o nagrody oraz zajęcie pierwszego miejsca na podium.
Inspiracje
Czerpiąc inspirację z bitew toczonych w subkulturze hiphop (freestyle, beatbox, graffiti, breakdance) chcielibyśmy przenieść to doświadczenie na grunt szeroko pojętej ilustracji cyfrowej. Pierwowzorem naszego pomysłu jest amerykański projekt Secret Walls, który swoje turnieje organizuje często w bardzo atrakcyjnych miejscach (m.in. popularne kluby, hale widowiskowe, siedziby wielkich firm).
Samo wydarzenie przyjmuje formę imprezy, gdzie obserwowanie pojedynków artystów_stek w połączeniu z muzyką graną przez Djów staje się spektakularnym doświadczeniem dla zebranej publiczności.
Opis wydarzenia od strony technicznej
Battle(3).asp przyjmie formę pojedynku toczonego za pośrednictwem mediów cyfrowych (np. tablet/laptop). Rezultat prac powstających na żywo wyświetlany będzie w czasie rzeczywistym na ekranach (telewizory oraz telebim w Patio). Wstępne eliminacje odbędą się za pośrednictwem internetowego formularza, gdzie uczestnicy_czki przesyłać będą swoje prace-portfolio do weryfikacji, z której trzyosobowe Jury wyłoni 2-8 osób, które będą się pojedynkować na żywo w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Przebieg pojedynku
Pojedynek rozpoczyna się od ogłoszenia przez Jury hasła dla pary, która będzie toczyć bitwę. Każdy_a z uczestników_czek w danej parze ma za zadanie przygotować indywidualnie ilustrację w określonym czasie. Hasła będą miały formę krótkiego zdania bądź związku frazeologicznego np.: „Czarny ciągnik” lub „Jajko z niespodzianką”. Praca ma powstać „od zera” podczas pojedynku, a zgromadzona publiczność może obserwować proces jej powstawania na oddzielnym ekranie. Zabronione będzie korzystanie ze zdjęć lub gotowych komponentów (chyba, że powstały w czasie pojedynku). W turnieju udział weźmie 8 osób. Każdy z pojedynków trwać będzie 20 minut. Pierwsza tura obejmie 4 pojedynki, z której do półfinału przejdzie 4 osoby, potem dwa pojedynki po 20 minut, które wyłonią finalistów, a następnie zwycięzce.
Ocenianie prac
Ocenianie przez trzyosobowe Jury odbywać się będzie w formie tajnej. Wynik przekazywany będzie prowadzącemu, który przedstawi tę informację zebranej publiczności. Ocenie będzie podlegać gotowa ilustracja z uwzględnieniem procesu w jakim powstała.
9.12

9 grudnia 2023
sobota, godz. 16:00

To wydarzenie już się odbyło.