Patio Prezentejszyn: Emil Jamrozik SPORT

Prezentacja twórczości, projektów, planów, ciekawych zjawisk oraz inspiracji w kontekście masowych imprez i wydarzeń o charakterze sportowym.

23.05

23 maja 2022
poniedziałek, godz. 18:00

To wydarzenie już się odbyło.