Karpaty Magiczne / wykłady plus koncert

12.00 – WYKŁADY/PREZENTACJE
- Dr hab. Anna Nacher - Hybrydyczna sztuka w czasach kryzysu ekologicznego
Krótkiej alizie zostaną poddane projekty artystyczne będące odpowiedzią na współczesne, zróżnicowane formy kryzysu ekologicznego: zmiana klimatyczna, utrata bioróżnorodności, dyskurs wokół modyfikacji genetycznych, wyzysk ekonomiczny i środowiskowy na osi Północ-Południe, kryzys energetyczny. Podstawą analizy będzie pojęcie praktyki techno-ekologicznej (technologicznej ekologii) wprowadzone w 2012 roku przez Erika Kluitenberga i twórczo rozwijane m.in. przez artystów i teoretyków związanych RIXC Center for New Media w Rydze. Dr hab. Anna Nacher jest autorką m. innymi książki pt. Rubieże kultury popularnej.Popkultura w świecie przepływów (Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu) dostępnej w domenie publicznej, w której analizuje współczesne miejsce i formy kontrkultury.

- Mgr inż. Marek Stycznyński - Czym jest permakultura? 5. lat działań Ośrodka Praktyk Bioregionalnych BIOTOP LECHNICA
Permakultura (od permanent agriculture) to pojęcie wywodzące się z pierwszych książek Billa Mollisona, opisujące praktykę projektowania i tworzenia środowisk przyrodniczych zmierzających do renaturalizacji stałych obiegów energii, produkcji żywności i kultywowania alternatywnych stylów życia. Marek Styczyński i Anna Nacher w 2014 roku rozpoczęli budowanie permakultury nazwanej Biotop Lechnica w słowackiej części Spisza i Pienin. Jednym z filarów Biotopu Lechnica jest praktykowanie działań na styku ekologii i sztuki, wykorzystujących tradycyjne i nowatorskie podejścia realizowane obecnie w różnych częściach świata. Można powiedzieć, że permakultura jest obecnie zapleczem kontrkultury nurtu: Earth care, People care, Future care, skupionej wokół wydawnictwa i magazynu Permaculture.

- pokaz filmów Spitzenberg Studio
Krótkie (od ok. 2 minut do ok. 10 minut) filmy wyprodukowane w Spitzenberg Studio są realizowane w Biotopie Lechnica i dokumentują prace Ośrodka. Zaprezentowane zostaną filmy: Liście na wiatr, Obrońcy, Drewno Księżycowe, Śmierć, Strategie życiowe.


18.00 – KONCERT ZESPOŁU KARPATY MAGICZNE

11.01

11 stycznia 2019
piątek, godz. 12:00

To wydarzenie już się odbyło.