Konserwator i restaurator wobec współczesnego dzieła sztuki. Prof. dr hab. Dariusz Markowski

MłodzieżDorośli i seniorzy

 

prof. dr hab. Dariusz Markowski

  • Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział: Sztuk Pięknych
  • Instytut: Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

Prof. dr hab. Dariusz Markowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierownikiem Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej. Jest autorem 4 książek i ponad 80 artykułów w czasopismach krajowych
i zagranicznych oraz szeregu prac konserwatorsko-restauratorskich, opinii konserwatorskich, projektów i programów konserwatorskichanaliz badawczychekspertyz autentyczności dzieł sztuki, badań techniki i technologii dzieł sztuki.

Jest recenzentem prac doktorskich oraz specjalistycznych artykułów konserwatorskich ("Interdisciplinary Research on the Works of Art", „International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art”), pełnił również funkcję redaktora naukowego AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo (2010-2016).

W dorobku konserwatorskim obok konserwacji polichromii ściennych, ołtarzy,
w tym gotyckich, i rzeźby polichromowanej ogromną większość stanowią obrazy sztalugowe (ponad 360 z muzeów, kościołów i zbiorów prywatnych, zarówno
w kraju, jak i za granicą) w tym prace tak  wybitnych artystów jak: Tycjan, Guido Reni, Rubens, Jan Matejko, Jacek Malczewski, Olga Boznańska, Leon Wyczółkowski. Na uwagę zasługuje również konserwacja obrazów wielkoformatowych, w tym obrazów: Woły w zaprzęgu Jana Styki, będącego jednym z fragmentów pociętej Panoramy siedmiogrodzkiejKlif Orłowski Mariana Mokwy czy dwustronnego obrazu wielkoformatowego Andrzeja Wróblewskiego Dworzec na Ziemiach Odzyskanych / Treść uczuciowa rewolucji z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obraz po konserwacji eksponowany był na berlińskiej wystawie Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce na przełomie 2011 i 2012 roku.

 Szczególne miejsce w dorobku Prof. Markowskiego zajmują ekspertyzy i opinie konserwatorskie dotyczące autentyczności dzieł sztuki, wykonywane dla osób prywatnych i instytucji państwowych (sądy, prokuratura), jak również domów aukcyjnych. Zajmuje się również aspektem prawnym rynku sztuki
i odpowiedzialnością ekspertów, czego dał wyraz w licznych publikacjach. Pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie badań techniki, technologii i konserwacji dzieł sztuki, uczestnicząc w postępowaniach dotyczących autentyczności dzieł sztuki (m.in. odnalezionego obrazu Claude`a Monet Plaża w Pourville z Muzeum Narodowego w Poznaniu, czy odnalezionych zaginionych podczas II wojny światowej obrazów: pastelu Teodora Axentowicza "Kobieta w pawich piórach"
z Zachęty i gotyckiego obrazu tablicowego "Męczeństwo św. Filipa" z Muzeum we Wrocławiu).

Jako konserwator uczestniczy w licznych nadzorach prac konserwatorskich, jak również w pracach różnych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się zagadnieniami ochrony dziedzictwa kulturowego. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Henry`ego van de Velde w Polsce, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, członkiem sekcji architektoniczno-urbanistycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Od 2006 r., już drugą kadencję, jestem członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków.

Od roku 2011 jest założycielem i prezesem Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, członkiem Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Bydgoszczy i Obywatelskiej Rady Kultury
w Bydgoszczy. Jest członkiem Rady Muzealnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Muzeum Sopotu. W roku 2013 został zaproszony jako juror do międzynarodowego Sądu Konkursowego "Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Fary Gubińskiej, jako centrum kultury
i komunikacji" w ramach projektu: Renowacja Wieży Kościoła Farnego
w Euromieście Gubin-Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki".

Od 2014 r. jest przewodniczącym społecznej Rady ds. Estetyki Miasta przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy, a od 2016 r. przewodniczącym Komisji Historii, Kultury i Sztuki Sopotu PAN.

Od roku 2015 jest członkiem zespołu eksperckiego oceniającego wnioski
w zakresie kultury Urzędu Miasta Bydgoszczy a od 2017 r. członkiem zespołu eksperckiego oceny wniosków, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prof. Markowski za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2017 roku został uhonorowany indywidualnym wyróżnieniem Rektora UMK.

 

 

 

 

https://ncn.gov.pl/o-ncn/rada-ncn/struktura-rady/dariusz-markowski

 

10.03

10 marca 2022
czwartek, godz. 16:30

To wydarzenie już się odbyło.