Osoby Uchodźcze jako Inne. Strategie Horyzontalne – (De)kolonizacja

Prowadzący(a): Katarzyna Lewandowska

Dehumanizowanie osób na granicy polsko-białoruskiej i pełne ksenofobii i nienawiści podejście do osób uchodźczych nie pozwala nam przejść obojętnie. Dlatego też organizujemy tę konferencję, aby przedyskutować kwestie dotyczące konstruowania mechanizmów wykluczenia
i dehumanizacji osób uchodźczych.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno osoby ze środowiska akademickiego,
jak i aktywistycznego. Szukajmy wspólnych rozwiązań, rozmawiajmy o polityce i praktykach (post)kolonialnych. Szukajmy nowych perspektyw dla zdefiniowania kategorii obywatelstwa, tak aby miało charakter włączający i otwarty na wszystkich. Tematyka konferencji jest niesamowicie szeroka, a nam zależy na interdyscyplinarnym uchwyceniu tematu.

28.10

28 października 2022
piątek, godz. 9:00

To wydarzenie już się odbyło.