Patio Prezentejszyn 100%K – Jak zamknęłam siebie w projekt

Prowadzący(a): Katarzyna Krupińska

Opis:
100%K to opowieść o tym jak lata studiów wpłynęły na ukształtowanie tożsamości artystycznej, jak kilka pozornie niezwiązanych ze sobą wątków scalono w jedność i jaką rolę odegrała chęć doświadczania różnych dziedzin.
Niezaspokojony głód poszukiwania swojego miejsca w świecie pełnego twórców okazał się być prowokatorem do wyodrębnienia siebie nie tylko jako wykonawczyni, ale także jako osoby świadomej podejmowanych działań.
PATIO PREZENTEJSZYN 100%K – JAK ZAMKNĘŁAM SIEBIE W PROJEKT | Facebook
7.11

7 listopada 2022
poniedziałek, godz. 18:00-19:00

To wydarzenie już się odbyło.