Patio Prezentejszyn Katarzyna Krupińska

Prowadzący(a): Katarzyna Krupińska

7.11

7 listopada 2022
poniedziałek, godz. 18:00

Wstęp wolny!

Wydarzenie ma charakter otwarty (również dla osób spoza ASP w Gdańsku).